Dierplaagbestrijding: Beter voorkomen dan bestrijden.

 

Onder dierplagen wordt verstaan alle diersoorten die het milieu dan wel de gezondheid of veiligheid van mens en zijn huisdieren direct of indirect bedreigen en tevens alle diersoorten, die schadelijk zijn voor de mens, zijn huisdieren en zijn goederen en alle diersoorten, die in grote aantallen hinder veroorzaken.

 

Plaagdieren kunnen voor veel overlast zorgen zowel binnen als buiten.

 

Onder de bestrijding van plaagdieren wordt verstaan het aantal plaagdieren naar een acceptabel niveau terug te brengen dan wel helemaal uit te roeien.

 

Het gevaar voor de volksgezondheid, veroorzaakt door de aanwezigheid van ratten en muizen is dat ze een groot aantal ziektes kunnen overbrengen, zowel op mens en dier, zoals de ziekte van Weil, paratyfus en de pest.

 

Ratten en muizen dienen daarom preventief bestreden te worden zodat ze zich niet kunnen vermeerderen.

 

Een goed opgezet preventief bestrijdingplan is in dit geval aan te bevelen.

 

Ten aan zien van de economische aspecten dienen we door plaagdieren veroorzaakte schade aan materialen zeker niet te vergeten.

 

Ratten en muizen kunnen grote schade aanrichten door hun knaaggedrag en het vervuilen van producten in de levensmiddelen industrie door uitwerpselen en hun urine.

 

Schade aan verpakking materialen, isolatie, kleding, kabels e.d. kunnen tot grote economische schade lijden.

 

Ook insecten kunnen grote schade veroorzaken in de levensmiddelenindustrie en dienen dan ook (preventief) bestreden of gemonitort te worden, indien nodig gaat hier een deskundige determinatie aan vooraf.

 

Bedrijven in de voedingswarenindustrie dienen dan ook een preventieve bestrijding uit te voeren volgens het HACCP en andere geldende normen.

 

Het bijhouden van een logboek is hierbij een vereiste en wordt vaak gecontroleerd door keuringsdiensten.

 

Vogels kunnen door hun aanwezigheid en aantallen voor grote overlast zorgen, denk hierbij b.v. aan duiven en meeuwen. De uitwerpselen zitten vaak vol met bacteriën.

 

Door een goed weringplan op te stellen kunnen veel problemen worden voorkomen.

 

Naast bestrijding van plaagdieren speelt preventie een grote rol. Daarom zijn onze bestrijding technici SVO/EVM gediplomeerd. Deze gekwalificeerde bestrijders kunnen hierdoor veilig, snel en efficiënt de overlast of schade aanpakken. U kunt rekenen op vakwerk op basis van ruime ervaring in onze bedrijfstak die aan de strengste eisen voldoet.

 

 

 

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 

 

 

 • Het preventief bestrijden en weren van ratten en muizen.

   

 • Het monitoren, bestrijden en  weren  van insecten.

   

 • Het opstellen van een risico- en bestrijdingsplan.

   

 • Het wegvangen van mollen.

   

  Indien één van bovenstaande acties wordt uitgevoerd wordt er altijd een logboek bijgehouden met daarin:

 

 • Contactgegevens

 • Bestrijding/weringplan

 • Informatie bestrijdingsmiddel

 • Veiligheidsbladen veiligheidsmiddelen

 • Certificaten bestrijding technici

 • Notitiebladen klant

   

  Dit logboek dient te allen tijde bij de klant aanwezig te zijn.

   

  Voor wie werken wij:

   

 

 • Bedrijven.

   

 • Instellingen.

   

 • Woningbouwverenigingen.

   

 • Bejaardenzorg/instellingen.

   

 • Particulieren.

    

  A. Nijgh

  Gasmetingen en Dierplaagbestrijding

  Hercules 131

  2221 MB  Katwijk

  Mob. 06-22116031

  www.andpb.nl   

  info@arienijgh.nl

 

Arie Nijgh

Gasmetingen en

Dierplaagbestrijding

Hercules 131

2221 MB  Katwijk

Tel: 06-22116031